Privacy & cookies

Versie: 13-9-2022

De privacy van de bezoekers op deze website www.Thingsahead.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Hier leest u welke soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken. U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage, wijzigingen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Thingsahead.nl via het contactformulier.

Veilige verbinding

Tijdens het verzenden van uw gegevens is de verbinding tussen uw computer en onze website beveiligd. Met behulp van SSL worden alle gegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding altijd aan het slotje in de onderste statusbalk of adresbalk van uw browser.

Persoonsgegevens

Thingsahead.nl verzamelt, bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden ingevoerd op deze website (contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Thingsahead.nl worden verstrekt. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. U geeft bij het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden.

Die verstrekte informatie, (naam, e-mail adres) blijven we gebruiken, tot u zelf verzoekt om verwijdering.

Daarnaast gebruiken wij die gegevens ook voor directie communicatie. Bijvoorbeeld om uw vraag te kunnen beantwoorden of als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn in de verstrekte informatie. Deze persoonsgegevens worden – uiteraard – nooit aan derden verstrekt!

IP adressen

Bij het opgeven van uw reactie, naam en/of e-mailadres, wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en betrouwbaarheid van de berichten te verhogen. Zo vermijden we dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties. De IP-adressen voor de nieuwsbrief worden geanonimiseerd.

Internetsites en diensten van derden – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door ze op onze website te bekijken en in te stellen.

Cookies?

Ook kunt u de instellingen binnen uw eigen browser veranderen.

Social media

We hebben geen deelknoppen op de website.

Statistieken

Thingsahead.nl verzamelt en analyseert anonieme informatie over het gebruik van onze website (statistieken). We verzamelen gegevens over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, gebruikte browsers en besturingssystemen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie en worden na 50 maanden automatisch verwijderd. 

Overig

Links

Thingsahead.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites. Ook niet over de kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Thingsahead.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites. Deze Privacy Verklaring is dan ook niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Thingsahead.nl of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Thingsahead.nl de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Een enkele alinea is toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits met duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink), én zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Thingsahead.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de meest recente versie vindt u bovenaan.

Scroll naar boven